cze 16

Zalety Programu Kreatywna Europa

Komisja Europejska przygotowała Program Kreatywna Europa przede wszystkim w celu wsparcia rozwoju kultury oraz sektora filmowego i kreatywnego poprzez zapewnienie dostępu do ich finansowania. Do jego zalet można zaliczyć skuteczność, którą potwierdziła działalność wcześniejszych projektów unijnych: Media oraz Kultura. Obejmujący lata 2014-2020 budżet programu wynosi blisko 1,5 miliarda euro. Dotacje powinno uzyskać 800 filmów, 2000 kin oraz blisko 5000 tłumaczeń literatury. W sumie ta pomoc ma objąć około ćwierć miliona ludzi kultury oraz pracowników sektora kreatywnego.

Podział programu na trzy części stanowi ułatwienie w odpowiednim rozdysponowaniu funduszy. Dwa komponenty odnoszą się do branży medialnej oraz kultury, natomiast trzeci odpowiada za koordynację różnych sektorów. Ten ostatni może się pochwalić również specjalnym mechanizmem gwarancyjnym (jego start został zaplanowany na rok 2016), którego zadaniem jest umożliwienie korzystania ze wsparcia podmiotom łączącym odmienne obszary działania. Program Kreatywna Europa ma na celu promowanie europejskich osiągnięć z zakresu kultury, sztuki i szerzej pojętej kreatywności. Umożliwia artystom współpracę międzynarodową oraz wspiera wykorzystywanie przez nich nowoczesnych technologii.

powrót