wrz 21

Różnica między dotacją a pożyczką

Zarówno dotacja, jak i pożyczka, stanowią zewnętrzne źródło finansowania dla działalności gospodarczej i projektów biznesowych. Dopiero przestawienie ich istoty pozwoli pokazać występujące między nimi różnice.

Dotacja

Dotacja dla przedsiębiorcy to rozwiązanie pozwalające na pozyskanie bezzwrotnych środków finansowych pochodzących zarówno z instytucji krajowych jak i unijnych. W zależności od profilu i wielkości prowadzonej lub dopiero zakładanej działalności, należy rozważyć charakter programu i konkursu, na drodze którego możliwe jest zdobycie kapitału. Przykładowo w Powiatowym Urzędzie Pracy bezrobotni mogą otrzymać 20 tysięcy złotych na założenie własnego biznesu,a w ramach unijnego programu Wsparcia oraz promocji przedsiębiorczości i samozatrudnienia nawet dwa razy tyle. Na pomoc pieniężną mogą także liczyć projekty oparte o innowacje, zwiększanie kwalifikacji kapitału ludzkiego, zakup środków trwałych, badania i prace rozwojowe. Szansę na dofinansowanie ma każdy koncept skupiony wokół rozwoju przedsiębiorstwa, poparty odpowiednią dokumentacją. Warto pamiętać, że dotacja zostaje przyznawana na konkretny cel i wymaga wkładu własnego.

Pożyczka

Alternatywą dla dotacji jest pożyczka. Stanowi formę finansowania o charakterze zwrotnym. O ile pozyskanie pożyczki z banku przez przedsiębiorcę bywa trudne, o tyle przy pomocy pośrednika staje się dużo łatwiejsze. Korzystające ze środków unijnych instytucje proponują kapitał na preferencyjnych warunkach. Niższe oprocentowanie, a tym samym niższy koszt pozyskania kapitału oraz korzystne warunki spłaty mają stanowić zachętę dla biznesmenów. Podobnie jak w przypadku dotacji, pożyczki zostaną udzielone projektom nastawionym na rozwój przedsiębiorstwa. Co istotne, przyznane środki muszą zostać zwrócone na określonych warunkach w ustalonym terminie.

Co wybrać?

Wybór odpowiedniego źródła finansowania zależy w dużej mierze od profilu i wielkości prowadzonej działalności. Samo pozyskiwanie kapitału to proces długotrwały, wymagający skompletowania obszernej dokumentacji. O pomoc przy sprawach formalnych warto zwrócić się do specjalistów, jakimi są bez wątpienia pracownicy firmy Tomasz Piątek Consulting.

powrót