Rozliczanie projektów jest jednym z najważniejszych i jednocześnie najtrudniejszych etapów realizacji projektu. Zdaniem wielu przedsiębiorców jest również bardziej stresujące i czasochłonne niż sam proces wnioskowania o finansowanie. Z odpowiednią pomocą i wsparciem proces ten nie musi jednak być bardzo skomplikowany.

Często jednak etap rozliczania projektów bywa bagatelizowany przez część przedsiębiorców. Uzyskanie, a następnie rozdysponowanie funduszy unijnych to nie ostatnia część projektu. Aby zamknąć konkretny projekt należy koniecznie pamiętać o etapie rozliczania. Niedopilnowanie tej części może mieć przykre konsekwencje, w tym rozwiązanie samej umowy.

Dobrze przygotowane rozliczenie zapewnia nie tylko płynną wypłatę środków z dofinansowania, ale również stanowi o powodzeniu realizacji projektów. Dzięki temu cały proces finansowania przebiega znacznie sprawniej.

Wieloletnie doświadczenie oraz znajomość przepisów i wytycznych pozwala nam sprawnie i rzetelnie przeprowadzić klienta przez skomplikowane procedury. Niestety, wytyczne i rozporządzenia często są zmieniane i aktualizowane, przez co na bieżąco należy śledzić obecną sytuację i wszelkie kwestie dotyczące dofinansowań. Konieczna jest spora wiedza na temat wielu zapisów prawnych.

Przejmujemy na siebie obowiązek beneficjenta w zakresie przygotowania sprawozdań i dokumentacji wykonanych zadań. Na bieżąco monitorujemy zgodność realizacji projektu z zapisami zawartymi we wniosku i umowie o dofinansowanie. Dzięki temu nie musimy się obawiać żadnej niezapowiedzianej komplikacji.

Działamy skutecznie i na czas. Nasi klienci nie mają problemów z rozliczeniem dotacji i zwrotem kosztów poniesionych inwestycji. Specjaliści w naszej firmie doskonale zdają sobie sprawdzę na co dokładnie trzeba zwrócić szczególną uwagę przy rozliczaniu projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Ofertę w zakresie rozliczania projektów unijnych kierujemy do firm, które są na początku lub w toku realizacji inwestycji.