Zgodnie z przyjętymi założeniami, program zapewnia instrumenty gwarancyjne oraz kapitałowe.

Dzięki unijnym gwarancjom dla instytucji finansowych, takich jak banki czy firmy leasingowe, przedsiębiorcy mają łatwiejszy i tańszy dostęp do finansowania inwestycji.

Środki można pozyskać z trzech źródeł:

  • krajowego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój;
  • Regionalnych Programów Operacyjnych;
  • Programu Polska Wschodnia, zakładającego rozwój województw lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.

 

W ramach odpowiednich projektów operacyjnych, mogą Państwo pozyskać finansowanie, m.in. na:

  • zakup sprzętu i oprogramowania;
  • rozwój działalności on-line;
  • wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych;
  • know how/nieopatentowaną wiedzę.

 

W ramach współpracy przygotujemy dokładną analizę Państwa potrzeb inwestycyjnych. Dobierzemy najbardziej korzystne rozwiązanie w ramach odpowiedniego programu unijnego. Znajdziemy również finansowanie z funduszu pożyczkowego lub poręczeniowego, które są bardziej dostępne dla przedsiębiorstw, a ich rozliczenie sprawia mniej problemów. Pomożemy w skompletowaniu odpowiedniej dokumentacji oraz będziemy nadzorować realizację projektu.