gru 23

Od czego zacząć zakładając działalność gospodarczą?

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej wiąże się z podejmowaniem wielu kluczowych decyzji. Najważniejszą jest ustalenie zakresu funkcjonowania firmy, określenie jej profilu i zebranie wymaganego kapitału zakładowego. Równie ważne jest stworzenie dobrego i skutecznego biznesplanu. To właśnie w nim, określa się główne cele firmy oraz analizuje mocne i słabe strony samego pomysłu na działalność. Wśród podstawowych elementów biznesplanu, znajduje się opis firmy i profil jej działalności, analiza rynku, uwzględniająca zapotrzebowanie potencjalnych klientów na oferowane produkty i usługi, prognoza zysków, określenie sposobu prowadzenia księgowości oraz zestawienie początkowych wpływów i wydatków. Kolejnym ważnym aspektem, który wiąże się z założeniem firmy, jest wybór jak najkorzystniejszej formy prawnej prowadzenia działalności. Od niej będzie zależeć między innymi: późniejszy sposób prowadzenia firmy, wpływ na podejmowanie decyzji, odpowiedzialność wspólników za długi i zobowiązania, a także metoda rozliczania podatku i podział zysków. Decyzja o wyborze formy prawnej firmy jest niezwykle ważna, ponieważ przed rozpoczęciem wykonywania działalności gospodarczej, trzeba zgłosić jej wpis do odpowiedniego rejestru. Na tym etapie warto również przeanalizować ewentualną konieczność uzyskania właściwych zezwoleń lub koncesji. Założenie firmy wiąże się także z wypełnieniem wniosku CEIDG, uzyskaniem numeru REGON i NIP, założeniem rachunku bankowego oraz załatwieniem wszelkich formalności w ZUS, US i GUS.

powrót