maj 23

Najważniejsze fakty o Funduszu „Łącząc Europę”

Do głównych zadań, jakie wyznacza sobie Unia Europejska, należy zrównoważony rozwój, który można osiągnąć po uprzednim zniwelowaniu różnic gospodarczych i społecznych pomiędzy różnymi częściami wspólnoty. Celem powołania Funduszu „Łącząc Europę” (2014-2020) jest umożliwienie osiągnięcia tego celu poprzez zapewnienie odpowiednich możliwości komunikacji. Instytucja stymuluje, wspiera i koordynuje inwestycje w infrastrukturę. Zapewnia finansowanie inicjatywom związanym z rozwojem takich dziedzin jak telekomunikacja, transport oraz energetyka. Budżet wynosi 29,3 mld euro.

Priorytetem jest połączenie rozwiniętych części Europy z obszarami wykluczonymi lub tymi, którym wykluczenie grozi. Ponadto powstać mają linie kolejowe łączące miasta z lotniskami. Trwają inwestycje w szybką kolej (planowane są również kolejne). Do głównych postulatów polityki energetycznej należy osiągnięcie samowystarczalności na tym obszarze i dywersyfikacja źródeł energii, a także ochrona środowiska oraz inwestycje w źródła odnawialne. W kontekście rozwoju telekomunikacji za cel wyznaczono sobie upowszechnienie dostępu do sieci szerokopasmowych, szczególnie w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Poza tym podjęte zostały działania mające doprowadzić do likwidacji zagrożeń internetowych, które dotyczą dzieci.

powrót