maj 21

Na jakie dotacje można liczyć rozpoczynając projekt B+R?

W latach 2014 – 2020 Polska otrzyma łącznie 82,5 mld euro z budżetu unijnej polityki spójności. Prawie 77 mld euro będzie dostępne w programach operacyjnych. Nominalnie największą część wydatków pochłoną inwestycje w infrastrukturę – drogową oraz kolejową – jednakże należy wiedzieć, że znaczna część otrzymanych pieniędzy przeznaczona jest na finansowanie projektów B+R.
Generalnie największe wsparcie uzyskają prace badawcze oraz rozwojowe realizowane przez firmy, zarówno samodzielnie, jak i w kooperacji z jednostkami naukowymi – uczelniami, instytutami itp. Ponadto dofinansowaniem zostaną objęte projekty polegające na wdrożeniu efektów prac B+R do konkretnej działalności gospodarczej. Warto również wiedzieć, że dofinansowania będą obejmować utworzenie lub rozbudowę działu B+R w danym przedsiębiorstwie. Fundusze dotyczące działalności B+R będą przyznawane w ramach konkretnych Programów Operacyjnych, takich jak Polska Wschodnia, Inteligentny Rozwój czy Regionalne Programy Operacyjne.
W maju 2015 został ogłoszony konkurs dla przedsiębiorstw z sektora MSP pt.” Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. Pula dofinansowania, które Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczyło na konkurs trwający do 31 grudnia 2015 to kwota 1600 milionów złotych. Wsparcie mogą uzyskać projekty wpisujące się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje. Minimalna wartość projektu to 2 miliony złotych.
Więcej informacji uzyskacie Państwo od naszych konsultantów.

powrót