lut 24

Na czym polega działanie Go to Brand?

Działanie „Go to Brand” to inicjatywa, która ma wspierać działania promocyjne marek produktowych mikro-, małych i średnich przedsiębiorców. Jest to inicjatywa podejmowana w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. Działanie „Go to Brand” służy przede wszystkim promowaniu polskich marek oraz ich internacjonalizacji na międzynarodowych rynkach. Wymiernym efektem działania „Go to Brand” powinno być zwiększenie eksportu polski marek za granicę. Promowane przedsiębiorstwa powinny prowadzić badania oraz eksport, a także oferować usługi i produkty innowacyjne, które mają szansę zdobyć popularność na rynkach zagranicznych.

Działanie Go to Brand – przeznaczenie i beneficjenci

Dofinansowanie w ramach działania POIR „Go to Brand” może być przeznaczone na dofinansowanie między innymi produkcji materiałów i gadżetów promocyjnych, opłacenia wynajmu i budowy stoiska targowego na zagranicznych imprezach branżowych, kosztu produkcji oraz emisji materiałów filmowych oraz przystosowanie strony internetowej do potrzeb zagranicznych kontrahentów (czyli wprowadzenie obcojęzycznej wersji strony internetowej. Wsparcie można wykorzystać również do opłacenia kosztów zakwaterowania pracowników podczas międzynarodowych targów, a także szkoleń i usług doradczych, które mogą być środkiem do internacjonalizacji przedsiębiorstwa.

Branże, które mogą być promowane w ramach działania „Go to Band” to Moda polska, Maszyny i urządzenia, Biotechnologia i farmaceutyka, Budowa i wykańczanie budowli, IT/ITC, Polskie specjalności żywieniowe, Części samochodowe i lotnicze, Kosmetyki, Meble, Sprzęt medyczny, Jachty i łodzie oraz Sektor usług prozdrowotnych. Są to branże, które dają duże pole do innowacji i mogą być konkurencyjne na rynkach międzynarodowych.

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania „Go to Brand” organizowany jest na zasadach konkursu. Najbliższy nabór potrwa do 13 marca 2017 roku, a jego wysokość jest określona na kilku poziomach. Najwyższe dofinansowanie może osiągnąć 85% zwrotów kosztów poniesionych przez przedsiębiorstwo na działania promocyjne o charakterze międzynarodowym.

powrót