cze 16

Na co uważać przy rozliczaniu projektów unijnych?

Tworzenie wniosków o unijne dofinansowanie, a przede wszystkim rozliczanie otrzymanych pieniędzy należy do zadań firm konsultingowych, na przykład takich, jak Tomasz Piątek Consulting. W naszym interesie leży, aby każdy stworzony przez nas projekt był rzetelny i zgodny z otrzymanymi wytycznymi. Istnieje jednakże kilka obszarów, na które musi uważać każdy, kto stara się o unijną dotację.
Najważniejsze kwestie, o których warto pamiętać w rozliczania unijnych projektów, dotyczą wydatków kwalifikowanych. Powinny one spełniać kilka podstawowych warunków. Przede wszystkim muszą mieć bezpośredni związek z celem danego projektu. Ponadto nie mogą być zawyżone względem obowiązujących stawek rynkowych, muszą mieć również odpowiedni, niezbyt wysoki stosunek nakładów do osiągniętych rezultatów. Poza tym wydatki kwalifikowane należy udokumentować, muszą być również realnie poniesione, co w tym kontekście oznacza, że muszą stać się przedmiotem rozchodu. Sytuacja, w której wydatek jest podwójnie refundowany w związku z dwoma różnymi projektami lub z różnych środków publicznych jest niedozwolona, podobnie jak zrefundowanie VAT-u, a następnie jego odzyskanie w związku z przepisami ustawy o VAT, czyli w sytuacji gdy Beneficjent jest płatnikiem podatki VAT, jest on niekwalifikowany. Oczywiście nie są to wszystkie możliwe nieprawidłowości związane z wydatkami kwalifikowanymi, są jednak najczęściej spotykane.
Generalnie liczba pułapek, na które należy uważać podczas rozliczania unijnych projektów, jest bardzo duża. Pozostałe popularne błędy dotyczą w dużej mierze nieprawidłowości w realizacji finansowanego projektu, takich jak naruszenie zasad zamówień publicznych, nieprzestrzeganie warunków zawartych w projekcie czy wykonanie inwestycji, której projekt nie przewiduje. Inne nieprawidłowości dotyczą m.in. błędnego rozliczenia, zmanipulowanych lub nieprawidłowych dokumentów czy niewykonania/nierozpoczęcia zadeklarowanego przedsięwzięcia.
O ile przyczyną niektórych z powyższych nieprawidłowości jest zła wola podmiotu starającego się o dofinansowanie, o tyle w większości przypadków błędy powstają ze względu na niezrozumienie dość skomplikowanych przepisów oraz zasad stojących za przyznawaniem dotacji. Dlatego jeżeli chcecie Państwo mieć pewność co do rzetelności zapisów znajdujących się w waszym projekcie, zapraszamy do skorzystania z naszych usług. Doświadczony zespół konsultantów oraz współpraca z kancelarią prawną daje pewność, że otrzymane finansowanie zostanie rozliczone w sposób prawidłowy.

powrót