wrz 24

Jakie działalności mogą liczyć na wsparcie z „Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój”?

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój to jedno-funduszowy program, będący w pełni finansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Na jego wsparcie może liczyć wiele dziedzin oraz projektów, które są szczegółowo opisane w samym programie. Dodatkowo ze wsparcia można korzystać zarówno jako uczestnik projektu oraz jako jego realizator. Wniosek o przyznanie wsparcia przez Program Operacyjny Inteligentny Rozwój mogą składać przede wszystkim mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, , różnego rodzaju instytucje z otoczenia biznesu, a także jednostki naukowe i konsorcja przedsiębiorstw, jak również, po spełnieniu efektu zachęty – duże przedsiębiorstwa. Jednakże szczegółowe listy i informacje dotyczące podmiotów, które mogą liczyć na wsparcie z Programu i są uprawnione do składania wniosków zamieszczane są w każdorazowej dokumentacji konkursu. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój dzieli swoje projekty na dwie grupy. Do pierwszej zaliczane są przedsiębiorstwa, które dzięki udziałowi w Programie mogą efektywnie rozwijać swoją działalność badawczo-rozwojową, inwestując, ulepszając i wdrażając w życie swoje innowacyjne produkty, usługi i technologie oraz zdobywać nowe rynki. Druga grupa odnosi się do przedsięwzięć, gdzie tzw. realizatorzy pełnią funkcję pośrednika w dostarczaniu informacji i konkretnych rozwiązań dla określonej grupy adresatów.
Należy pamiętać również o tym, że projekt musi wpisywać się w przynajmniej jedną z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji, czyli działalności, które Państwo Polskie uznało za szczególnie rozwojową.

powrót