gru 23

Jak uzyskać dotację z UE na własny biznes?

Obecnie coraz więcej osób decyduje się na prowadzenie własnej firmy, korzystając z możliwości, jakie dają unijne formy pomocy w zakładaniu działalności gospodarczej. Jedną z nich jest dotacja, czyli bezzwrotne świadczenie, w ramach którego można otrzymać nawet do 40 tysięcy złotych. Aby ją otrzymać, należy spełnić kilka podstawowych warunków. Konieczne jest osiągnięcie pełnoletności i nie posiadanie własnej działalności gospodarczej przez okres 12 miesięcy, poprzedzających złożenie wniosku o dotację. Wymagane jest również ustanowienie zabezpieczenia, stanowiącego gwarancję, że beneficjent nie zamknie swojej działalności przed określonym w umowie terminie i będzie wykorzystywał udzieloną mu pomoc finansową zgodnie z umową i biznesplanem. Dodatkowo osoba starająca się o dofinansowanie, musi wciąć udział w szkoleniach z zakresu marketingu i przedsiębiorczości, by po ich pomyślnym ukończeniu, móc złożyć w odpowiedniej instytucji wniosek, wraz z wcześniej wymienionym biznesplanem i dokumentami potwierdzającymi rejestrację działalności gospodarczej. Taką instytucją może być zarówno Wojewódzki Urząd Pracy, Urząd Marszałkowski, regionalna jednostka wdrażania programów unijnych, jak i Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich. Wniosek z kolei, powinien zawierać informacje na temat rodzaju działalności, którą chcemy prowadzić, przybliżonego planu wydatków oraz kwoty dotacji, jaką chcemy uzyskać. Decyzję czy udzielić firmie dotacji, czy nie, podejmuje komisja, powołana przez daną instytucję udzielającą dofinansowania. W przypadku pozytywnej opinii można podpisać umowę o udzieleniu dotacji na rozwój przedsiębiorczości.

powrót