lip 22

Jak rozliczać dofinansowanie z Unii Europejskiej?

Nie jest tajemnicą, że rozliczanie unijnych projektów do najłatwiejszych zadań nie należy. Przekonali się o tym wszyscy, którzy bez koniecznych kwalifikacji zasiedli do rozliczania np. działania 4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Doskonała znajomość przepisów czy formalności bezpośrednio związanych z otrzymaną pomocą publiczną dofinansowaniami nie jest w tym przypadku jedyną trudnością. Warto pamiętać także o stresie – pieniądze są niemałe, czasu zazwyczaj niewiele, a ewentualna pomyłka może być bardzo kosztowna.
Dlatego zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem jest powierzenie rozliczania unijnych projektów specjalistom. Prawidłowe rozliczenie projektu jest czasochłonne i trudne dla kogoś, kto z księgowością ma niewiele wspólnego. Na czym jednak te trudności polegają?
Przede wszystkim wymogi, jakie dotyczą poszczególnych programów, często się zmieniają. Procedury, które są aktualne na początku realizacji danego projektu, mogą się zdezaktualizować po roku lub dwóch – nie ma na to reguły. Ponadto realizacja projektu może ulec zaburzeniu, na przykład ze względu na niezachowanie terminów znajdujących się w umowie o dofinansowanie. Błędy mogą dotyczyć np. procedury wyboru ofert czy chociażby braku unijnego logotypu podczas działań promujących dany program. W takich przypadkach doświadczenie profesjonalistów przydaje się w dwójnasób.
Jeszcze więcej problemów może sprawić powadzenie księgowości. Otóż unijne przepisy wymagają, żeby realizowany projekt posiadał własną ewidencję kosztów oraz przychodów. Jest to szczególnie kłopotliwe w sytuacji, gdy firma realizuje dodatkowo inne przedsięwzięcia, dzięki którym jest w stanie utrzymać płynność finansową. Wówczas de facto musi prowadzić dwie różne ewidencje księgowe. Kolejne trudności może przynieść identyfikacja kosztów kwalifikowanych, które muszą spełnić bardzo ścisłe warunki, znajdujące się w unijnych wytycznych. Inaczej się również amortyzuje czy ewidencjonuje środki trwałe zakupione z dotacji. A to tylko niewielka część trudności związanych z rozliczaniem dotacji.
Dlatego nie powinniście się Państwo wahać ani chwili i do rozliczania dofinansowania wynająć specjalistę z zewnątrz. Nie tylko zaoszczędzicie czas i nerwy, ale przede wszystkim zminimalizujecie ryzyko ewentualnej porażki.

powrót