maj 9

Jak obecnie wygląda kwestia unijnych dofinansowań uczelni wyższych?

Uczelnie wyższe również mogą być beneficjentami unijnych dofinansowań, przy czym obecnie mogą one dotyczyć trochę innych obszarów, niż w poprzednich latach.

Różnicą w porównaniu z poprzednimi latami jest fakt, że obecnie są to środki, których raczej nie pozyska się w związku z budową, modernizacją oraz rozbudową uczelnianych budynków. Dzieje się tak, ponieważ w programach operacyjnych za lata 2014 – 2020 nie przewiduje się przeprowadzania projektów infrastrukturalnych na uczelniach. Taka możliwość istniała w poprzednich latach i wiele uczelni rzeczywiście z niej skorzystało, decydując się np. na remont lub rozbudowę budynków dydaktycznych.

Obecnie unijni decydenci wychodzą z założenia, że uczelnie już posiadają odpowiednią infrastrukturę, powstałą właśnie w poprzednich latach. Z tego względu zapotrzebowanie na dalsze dofinansowania na tych obszarach nie powinno już być zbyt duże. Dlatego środki finansowe są raczej przyznawane na projekty badawcze, ich komercjalizację oraz powiązanie oferty edukacyjnej z potrzebami rynku. Tym samym inwestycje infrastrukturalne są obecnie przesunięte na dalszy plan.

Nie oznacza to oczywiście, że uzyskanie środków na uczelniane inwestycje infrastrukturalne jest całkowicie niemożliwe. Po prostu może być obwarowane większymi trudnościami, niż w poprzednich latach.

powrót