sie 9

Jak działają platformy startowe?

Platformy startowe dla nowych pomysłów stanowią cześć Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, obejmującego lata 2014-2020. Ich głównym celem jest wzrost liczby start-upów na tym obszarze, czyli w praktyce stworzenie odpowiednich warunków do powstawania tego typu przedsiębiorstw poprzez zapewnienie im pomocy ze strony samorządów, szkół wyższych, czy instytucji pozarządowych. Nie bez znaczenia będzie wsparcie eksperckie innych przedstawicieli biznesu o już wyrobionej marce, którzy mogą przyczynić się do rozwoju nowych sektorów. Start-upy dysponujące własnymi produktami mogą wejść na rynek dzięki projektowi akceleracji. Natomiast poddziałanie Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej zapewnia możliwość dalszej ekspansji i sukcesywnego rozszerzania działalności firmy. Po dziesięciomiesięcznym programie inkubacji oceniana jest rentowność przedsiębiorstw. W rezultacie mogą one liczyć na niepodlegającą zwrotowi dotację. Do kogo adresowane są platformy startowe? O dofinansowanie mogą starać się podmioty stawiające za swój główny cel innowacyjność. Należą do nich parki technologiczne, inkubatory technologiczne, parki naukowe oraz parki naukowo-technologiczne. Środki przeznaczone na wsparcie tego typu inwestycji wynoszą 24 720 000 zł.

powrót