sie 31

Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe – jak się o nie ubiegać?

Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe są doskonałą opcją dla przedsiębiorców z sektora MSP, którzy starają się o pozyskanie zewnętrznego finansowania. Pod wieloma względami są o wiele prostsze w zdobyciu, niż produkty finansowe dostępne w bankach, takie jak np. kredyty.
Otrzymanie pożyczki lub poręczenia będzie możliwe w sytuacji, gdy:
Przedsiębiorca zatrudnia maksymalnie 250 pracowników lub prowadzi własną, jednoosobową działalność przynajmniej przez 3 miesiące,
Posiada dobrze udokumentowaną strategię działania i wyraźny cel, którego osiągnięcie będzie możliwe dzięki otrzymanej pożyczce lub poręczeniu,
Nie działa w sektorze zbrojeniowym i rolniczym,
Nie prowadzi szkodliwej dla środowiska działalności przemysłowej,
Nie prowadzi działalności powszechnie uważanej za nieetyczną,
Prowadzi działalność na terenie działania konkretnego ośrodka działającego z Krajowym Systemem Usług (KSU), który oferuje poręczenia lub kredyty dla przedsiębiorców.
Dodatkowo w przypadku starań o poręczenie – czy to kredytu, czy przetargu – należy posiadać zdolność kredytową.
Fundusze pożyczkowe są bardzo elastycznym instrumentem, który umożliwia przedsiębiorcom sformatowanie otrzymanego finansowania do własnych, określonych potrzeb. Produkty oferowane w ramach funduszy pożyczkowych mogą służyć do pokrycia wydatków związanych z celami inwestycyjnymi, mogą również pokryć cele obrotowe lub bieżące wydatki. Z kolei fundusze poręczeniowe skierowane są do przedsiębiorców, którzy chcą pozyskać zewnętrzne środki na rozwój lub założenie działalności, a którzy jednocześnie muszą przedstawić wiarygodne poręczenie – na przykład dla uzyskania kredytu, pożyczki czy w postaci wadium.
O ile warunki konieczne do uzyskania omawianych funduszy rzeczywiście nie są zbyt skomplikowane, o tyle warto pamiętać, że ich spełnienie nie jest jednoznacznie z uzyskaniem tego świadczenia. Należy także pamiętać o wykonaniu rzetelnej analizy potrzeb inwestycyjnych czy dobraniu odpowiedniego programu, z którego ma pochodzić finansowanie. Ponadto każdy wniosek musi spełniać ściśle określone zalecenia formalne, których pominięcie poskutkuje nieprzyznaniem dofinansowania. Z tego względu najlepszym rozwiązaniem jest zalecenie wykonania takiego projektu specjalistom, którzy nie tylko skompletują dokumentację, ale również będą na bieżąco reagować na ewentualne obiekcje ze strony instytucji przyznających pieniądze.

powrót