Firmy prowadzące działalność badawczo-rozwojową we współpracy z Uczelniami Wyższymi mogą starać się o pokrycie kosztów przeznaczonych na prowadzone badania. Współpraca z nauką ma wykorzystać potencjał badawczy środowiska akademickiego oraz zwiększyć innowacyjność polskich przedsiębiorstw.

O dofinasowanie można ubiegać się na tworzenie konsorcjów projektowo – badawczych lub projekty zlecane uczelniom i jednostkom naukowo-badawczym. Unia Europejka umożliwia również starania o bony na innowacje, czyli dotacje na przeprowadzenie przez uczelnię lub jednostkę naukowo-badawczą niewielkiego projektu, którego efektem będzie wytworzenie nowej wiedzy i realizacja badań nad danym zagadnieniem.

W ramach współpracy pozyskujemy dla Państwa dotacje, jak również wyszukujemy odpowiednie uczelnie bądź jednostki naukowo-badawcze.