O wsparcie z środków unijnych mogą ubiegać się instytucje współpracujące z uczelniami wyższymi oraz jednostkami naukowymi w zakresie transferu nowych technologii i wdrożenia jej na rynku. Współpraca może polegać zarówno na tworzeniu spółek celowych, jak i licencjonowaniu bądź sprzedaży technologii zewnętrznemu podmiotowi gospodarczemu. Pomagamy w transferze zarówno poprzez opis technologii do skomercjalizowania jak i kojarzenie uczelni z inwestorem.