Program Operacyjny Inteligentny Rozwój.

Z dotacji można pokryć opłaty związane ze wstępnym zbadaniem zdolności patentowej, obsługą zgłoszenia przez uprawnionego Rzecznika Patentowego – krajowego jak i zagranicznego, ze zgłoszeniem patentowym jak i opłaty za ochronę.