W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko jak i w programach regionalnych w latach 2014-2020 przedsiębiorcy, jednostki samorządowe oraz organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie inwestycji w odnawialne źródła energii. Wsparcie mogą uzyskać projekty mające na celu poprawę efektywności energetycznej i wykorzystanie OZE w przedsiębiorstwach, sektorze publicznym i mieszkaniowym.

Wsparcie można będzie uzyskać zarówno na odnawialne źródła energii do produkcji energii elektrycznej na własny użytek lub na sprzedaż. Dotacje będą udzielane również na zakup i instalację bardziej ekologicznych źródeł ciepła oraz na termomodernizację budynków.