Sektor firm MSP może otrzymać dotację w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na pokrycie kosztów związanych z rozwojem eksportu. Program ma na celu zwiększenie aktywności firm na rynkach zagranicznych. Finansowanie mogą otrzymać zwłaszcza projekty, które skupiają się na nawiązywaniu kontaktów z zagranicznymi kontrahentami i inwestorami, m.in. poprzez udział w targach międzynarodowych.