W perspektywie unijnej 2014-2020 badania i innowacyjność firm wspierane są w ramach kilku programów: Horyzont 2020, programów operacyjnych oraz Polska Wschodnia. Pomożemy zdobyć dotację na prace badawczo – rozwojowe oraz rozwiązania zwiększające innowacyjność przedsiębiorstwa.

O środki mogą wnioskować m.in.:

  • konsorcja naukowo badawcze

  • przedsiębiorstwa z sektora MSP

  • duże przedsiębiorstwa

  • uczelnie i jednostki naukowe

 

W ramach projektów badawczych dotację w wysokości około 70% kosztów kwalifikowanych uzyskać można przede wszystkim na:

  • wynagrodzenie zespołu badawczego
  • wartości niematerialne i prawne
  • amortyzację środków trwałych na czas trwania projektu
  • podwykonawstwo badań w projekcie
  • koszty ogólne projektu