Unia Europejska stworzyła szereg programów oferujących: dotacje celowe na energię odnawialną, dotacje na badania naukowe czy wreszcie dotacje na innowacje. Jednak aby z tych środków skorzystać, trzeba wiedzieć, jak efektywnie pozyskiwać środki unijne. W tym momencie z pomocą przychodzą firmy pomagające uzyskać dotacje unijne. Masz małą lub średnią firmę? Dotacje dla sektora MSP czekają właśnie na Ciebie.

Firma Tomasz Piątek Consulting oferuje swoją pomoc przedsiębiorcom, którzy pragną pozyskać dotacje unijne. Nasze usługi kierujemy w stronę ludzi nauki oraz biznesu, zarówno tych stawiających swoje pierwsze kroki na rynku, jak i doświadczonych fachowców. Masz koncepcję, która pozwoli wprowadzić rewolucyjne rozwiązania? Pomożemy Ci pozyskać dotacje na innowacje oraz dotacje na b+r!

W trosce o środowisko

Doradztwo w zakresie dotacji unijnych proponowane przez naszą firmę odnosi się także do odnawialnych źródeł energii. Unia Europejska próbując przeciwdziałać niekorzystnym zmianom zachodzącym w środowisku naturalnym stworzyła programy, które oferują dotacje na energię odnawialną. Do roku 2020 aż 20 % energii wykorzystywanej na terenie wspólnoty będzie pochodzić z odnawialnych źródeł. Projekty związane z inwestycjami w technologie ekologicznego wytwarzania ciepła, chłodu jak i prądu oraz wymiany źródła ciepła na sprzyjające środowisku naturalnemu i termomodernizacje mogą liczyć na wsparcie z środków UE. Pozyskaj razem z nami fundusze na energię odnawialną i przyłącz się do walki o ekologiczny świat! Szczególnie w Małopolsce dotacje na OZE mają szanse na zmianę życia nie tylko właścicieli firm z tej branży, ale także mieszkańców Krakowa i okolic.

Wiedza nie zna granic

By zoptymalizować działania mające na celu rozwój nauki przygotowano także programy, które oferują dotacje na badania naukowe i rozwój. Współpracując z naukowcami staramy się, by ich idee mogły stać się rzeczywistością. Jeśli masz pomysł, który wspomoże rozwój nauki – zgłoś się do nas! Razem pozyskamy dotacje na badania naukowe a na późniejszym etapie prac- dotacje na patenty. Wspominając o rozwoju nauki nie można zapominać o jej innowacyjności. Jeśli naukowiec lub jego zespół badawczy ma pomysł na wprowadzenie korzystnych zmian, możemy wspólnie pozyskać dotacje na innowacje. W ramach działalności łączy przedsiębiorców z jednostkami naukowo-badawczymi.