Doradztwo gospodarcze

W firmie Tomasz Piątek Consulting doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważną rolę we współczesnym biznesie odgrywa profesjonalne doradztwo gospodarcze. Dynamiczna, podlegająca nieustannym zmianom rzeczywistość niejednokrotnie weryfikuje oczekiwania przedsiębiorców, zmuszając ich ich do zmiany planów i przyjętych metod działania. Mając to na uwadze, oferujemy kompleksową pomoc na każdym etapie istnienia firmy. Piszemy biznes plany dla nowo powstałych przedsiębiorstw oraz przeprowadzamy analizy bieżącego funkcjonowania firm już istniejących. Prowadzimy również działania, które mają na celu minimalizację ewentualnych strat mogących wyniknąć z nieprzewidzianych wydarzeń oraz uchronienie przedsiębiorców przed nowo powstałym ryzykiem.

Jak działamy?

Przede wszystkim, kompleksowo. Przeprowadzamy analizę opłacalności projektu, sprawdzamy jak Państwa firma wygląda na tle konkurencji oraz jak funkcjonuje w otoczeniu rynkowym. Dobieramy najlepsze narzędzia, które nie tylko zwiększają wydajność procesów biznesowych, ale także minimalizują ryzyko powstania strat. Za pomocą analizy SWOT określamy dobre i mocne strony przedsiębiorstwa oraz szanse i zagrożenia występujące na danym rynku. Na podstawie zebranych informacji wybieramy najbardziej korzystne kierunki rozwoju Państwa firmy oraz przygotowujemy kompleksową strategię lub biznes plan, których realizacja zagwarantuje Państwu sukces rynkowy.

Aby usprawnić działanie firmy już funkcjonującej na danym rynku, przyglądamy się jej bieżącej działalności oraz zachodzącym w niej procesom. Identyfikując i określając słabe i mocne strony danego przedsiębiorstwa, jesteśmy w stanie zaproponować rozwiązania, które poprawią komunikację zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz firmy oraz usprawnią zarządzanie i sprzedaż. Ponadto, pomagamy usprawnić zarządzanie finansami w sposób, który ma zapewnić Państwa firmie płynność finansową oraz zmaksymalizować zyski. Przedstawiamy również sprawdzone mechanizmy, których zastosowanie wpłynie pozytywnie na motywację pracowników.

Zapraszamy do współpracy. Skorzystanie z naszych usług w zakresie doradztwa gospodarczego pomoże Państwu zrealizować stawiane cele oraz zapewni stały, bezpieczny rozwój Państwa firmy.