Dofinansowanie unijne dla firm

Działalność biznesowa w Polsce jest wspomagana ze środków rodzimych oraz europejskich. Dofinansowanie unijne dla firm daje możliwość rozpięcia skrzydeł na rynku właściwie wszystkim przedsiębiorcom, którzy będą chcieli skorzystać z pomocy UE w tym zakresie i przyczynią się do przekształcenia gospodarki polskiej w gospodarkę realną. Nie wszyscy jednak wiedzą, w jaki sposób z pomocy Unii Europejskiej korzystać. Dofinansowanie unijne, wbrew pozorom, nie jest trudne do uzyskania. Na pewno jednak pomocna w tym zakresie jest specjalistyczna wiedza oraz stosowne doświadczenie.

Tomasz Piątek Consulting pomaga przedsiębiorcom w uzyskiwaniu dotacji zewnętrznych. Pozyskujemy dofinansowania unijne dla firm, które pragną ciągle się rozwijać zwiększając tym samym nakłady na działalność badawczo-rozwojową. Środki przeznaczone z budżetu Unii Europejskiej na wspomaganie biznesu dają wiele możliwości małym, średnim i wielkim organizacjom. Masz odważne pomysły? Zdobądź z nami dofinansowanie unijne dla małych i średnich firm na innowacje, w tym na działalność b+r.

Jeśli masz innowacyjny pomysł lub chcesz zdobyć dofinansowanie na patenty, projekty związane z energetyką lub nowymi technologiami, to nasza oferta skierowana jest właśnie do Ciebie.

Dofinansowanie b+r

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej na lata 2014-2020 w sposób znaczący zmieniła zasady udzielania wsparcia dużym przedsiębiorstwom. Wbrew obiegowej opinii nie oznacza to jednak, że nie mogą one liczyć na dotacje. Pozyskanie dofinansowania unijnego dla dużych firm jest wciąż realne, podstawą jest jednak ambitny projekt. Premiowane są projekty nastawione na działalność badawczo-rozwojową oraz opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, których celem jest podnoszenie konkurencyjności gospodarki. Nowatorskim przedsiębiorstwom dedykowany jest program Innowacyjny Rozwój – drugi co do wielkości program w Unii Europejskiej, o łącznej puli środków sięgającej 8,6 mld euro. Blisko połowa tych środków została zarezerwowana na finansowanie projektów badawczo-rozwojowych (b+r). Jest więc o co walczyć!

Twoja firma ma już ugruntowaną pozycję na rynku? Zatrudniasz więcej niż 250 pracowników, a osiągane przez Ciebie obroty przekraczają 50 mln euro? Skontaktuj się z nami i skorzystaj z naszego wsparcia w pozyskiwaniu dofinansowań unijnych dla dużych firm. .

Dla wynalazców

Unia Europejska stara się wspomagać osoby, które stwarzają nowatorskie rozwiązania lub kreują nowoczesne technologie. Dofinansowanie unijne na tworzenie i zgłaszanie patentów finansowane ze środków europejskich zapewnia wynalazcom elementarne poczucie bezpieczeństwa – świadomość, że ich produkt będzie chroniony prawem. Unia Europejska stara się jednak nie tylko chronić osoby kreatywne, ale również stymulować je do podejmowania działań. Dlatego też, dofinansowanie na wynalazki jest od lat jednym ze stałych elementów unijnej polityki wspomagania firm. Niestety, kwestia ochrony własności intelektualnej wciąż bywa bagatelizowana.

Dla innowatorów

Jednym z nadrzędnych celów Unii Europejskiej jest umożliwienie europejczykom wystarczającego dostępu do edukacji wysokiej jakości. Instytucje unijne wspierają również przedsiębiorców w budowaniu własnego przemysłu, a co za tym idzie przyszłości Europy. Dofinansowanie na innowacje jest jednym z narzędzi unijnych wspomagających modernizacyjne działania. Daje ono firmom możliwość wprowadzania w życie nowatorskich rozwiązań, nad którymi przedsiębiorstwa niejednokrotnie pracują latami. Zewnętrzne źródło finansowania często staje się kluczowym elementem na drodze do sukcesu nowego pomysłu. Pozyskaj z nami dofinansowanie na innowacje – zbudujmy wspólnie przyszłość Europy.