lip 4

Do kogo skierowany jest program COSME?

Celem programu na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) jest ułatwienie pozyskiwania środków finansowych, rozwój cyfryzacji i innowacyjności oraz wspieranie firm w regionach, w których funkcjonują. A zatem zainteresowane nim powinny być wszystkie te podmioty, które potrzebują pewnej pomocy w tym zakresie. Jeśli przedsiębiorca boryka się z trudnościami związanymi z rozpoczęciem działalności gospodarczej lub jej kontynuowaniem, może ubiegać się o dotację COSME.

Program skierowany jest również do osób nie mających żadnego doświadczenia w biznesie. Do jego zadań należy tworzenie odpowiednich warunków dla powstawania firm, promowanie przedsiębiorczości (szczególnie wśród kobiet oraz osób młodych) i upowszechnianie technologii komunikacyjnych. Wśród celów projektu znajduje się ponadto umożliwienie ekspansji małych i średnich przedsiębiorstw na rynki zagraniczne. Ów program, przypadający zgodnie z założeniami budżetu na lata 2014-2020, ma również szerzy charakter – wspiera reformy gospodarcze państw Unii Europejskiej, które walczą z biurokracją i prowadzą politykę deregulacyjną. Według Komisji Europejskiej każdego roku dzięki COSME powinno powstawać ok. 40 000 nowych podmiotów gospodarczych.

powrót