sie 24

Dla kogo Program Inteligentny Rozwój?

Program Inteligentny Rozwój ma na celu rozwój innowacji produktowych oraz procesowych. Jego założenia można streścić w haśle „od pomysłu do przemysłu”. Dzięki tej inicjatywie na wsparcie mogą liczyć podmioty, które dysponują nowatorską koncepcją, która wymaga przeprowadzenia badań w celu jej walidacji oraz chcą wdrożyć ją w działalności gospodarczej na terenie Polski.

Fundusze przyznawane w ramach omawianego Programu mogą trafiać zarówno do firm, jak i Instytucji Otoczenia Biznesu. Firmy mogą w ten sposób uzyskać pieniądze pozwalające na rozpoczęcie inwestycji lub rozwój tych, które już się rozpoczęły, ale konieczne jest ich dofinansowanie. Z kolei Instytucje Otoczenia Biznesu w ramach omawianego Programu mogą otrzymać środki pieniężne, które można przeznaczyć np. na usługi doradcze. Przyjmuje się, że do potencjalnych beneficjentów programu należy przede wszystkim sektor małych i średnich przedsiębiorstw, a także start-upy, instytucje naukowe, konsorcja jednostek naukowych i przedsiębiorstw oraz infrastruktura usługowa wspierająca prowadzenie firm (czyli wcześniej wspomniane Instytucje Otoczenia Biznesu).

Jeżeli dokładniej się przyjrzymy omawianemu Programowi, wówczas możemy wyróżnić dwa rodzaje przedsięwzięć, do których jest on adresowany. W pierwszej grupie znajdują się innowacyjne projekty, które wymagają wsparcia w celu rozwinięcia działalności biznesowej, czyli stworzenia oraz wprowadzenia na rynek oferty obejmującej produkty czy usługi charakteryzujące się innowacyjnością. Nie wyczerpuje to jednak omawianej kwestii. Kiedy ekspansja firmy i rozszerzenie jej działalności wiąże się z rozwojem nowych technologii, musi ona często nawiązać współpracę z instytucjami naukowymi. Ta kooperacja również wchodzi w zakres celów, które wspiera Program Inteligentny Rozwój. Drugi typ przedsięwzięć dotyczy podmiotów sprawujących funkcję wykonawcy albo pośrednika, które świadczą swoje usługi dla innowacyjnych przedsiębiorstw. W tym kontekście można wymienić działalność gospodarczą wspomagającą rozwój innych firm poprzez umożliwienie im korzystania z wejść kapitałowych, kredytów oraz poręczeń. Poza tym kwalifikować się mogą wspomniane Instytucje Otoczenia Biznesu.

powrót