cze 16

Dla kogo Horyzont 2020?

„Horyzont 2020” jest największym w historii Unii Europejskiej programem dotyczącym finansowania innowacji oraz badań naukowych na terenie UE. Połączenie w jednym programie funduszy na rzecz badań z funduszami na rzecz innowacji ma na celu realizację idei zrównoważonego wzrostu gospodarczego. Budżet programu wynosi ponad 77 mld euro. Powód, dla którego tak duża ilość środków zostanie rozdysponowana, jest oczywisty – Unia mocno odstaje od reszty świata w kwestii wydatków na badania oraz innowacje. Ich wysokość wynosi zaledwie 1,9% procent dochodu narodowego, podczas gdy w Izraelu jest to ponad 4%, w Japonii czy Korei Płd. niewiele mniej, zaś w USA ok. 3%.

Unijni decydenci doskonale zdają sobie sprawę z tego, że prawdziwym motorem napędowym dla europejskiej gospodarki powinien być sektor MSP. W związku z tym „Horyzont 2020” kierowany jest głównie do tej grupy odbiorców, chociaż oczywiście nie są to jedyni beneficjenci omawianego programu. Z dotacji mogą skorzystać również organizacje badawcze, uczelnie wyższe, fundacje, międzynarodowe organizacje, instytucje publiczne czy nawet indywidualni naukowcy. Ważne jedynie, żeby każdy projekt realizowany był przez konsorcjum złożone z trzech partnerów pochodzących z trzech różnych państw UE lub państw stowarzyszonych (wyjątkiem jest Instrument SME, gdzie wnioskodawcą może być pojedyncza firma z sektora MSP). Warto wiedzieć, że jest to w gruncie rzeczy jedyna trudność w zdobyciu upragnionej subwencji. Eksperci twierdzą, że wymogi formalne, jakim musi sprostać wniosek złożony przez zainteresowaną stronę, są mniejsze, niż w przypadku wniosków składanych w Polsce. A jest o co walczyć – zarówno projekty badawczo-innowacyjne, jak i projekty wspierające, będą dofinansowane całkowicie, podczas gdy projekty innowacyjne w 70%. Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie programu lub uzyskacie od naszych konsultantów. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani wzięciem udziału w „Horyzoncie 2020”, zapraszamy do współpracy. Nie tylko opracujemy odpowiedni wniosek, ale również pomożemy dobrać do niego odpowiednich, aktywnych oraz rzetelnych partnerów.

powrót