maj 24

Dla kogo Erasmus+?

Z programu wymiany międzynarodowej Erasmus+ korzystają przede wszystkim studenci. Poza tym skierowany on jest również dla doktorantów. Można brać w nim udział jeden raz na każdym poziomie studiów. Na większości kierunków obowiązuje system boloński, dlatego warto pamiętać, iż nic nie stoi na przeszkodzi, żeby po uzyskaniu tego stypendium na studiach licencjackich nie starać się o nie po raz kolejny na studiach magisterskich. A zatem w klasycznym, pięcioletnim toku w jego ramach można dwukrotnie wyjechać za granicę. Co dzieje się w przypadku, kiedy jeszcze studiujemy na pierwszym stopniu i dopiero zamierzamy zarejestrować się na studia uzupełniające magisterskie? Otóż na trzecim roku licencjatu można śmiało ubiegać się o wyjazd. Jeżeli obronimy się, a następnie zdamy na kolejny etap studiów, to otrzymamy stypendium. Na ogół uzyskują je osoby, które spełniają warunki wyznaczone przez uczelnię, czyli na ogół określoną średnią. W przypadku większej ilości chętnych (co często ma miejsce) brane są pod uwagę inne osiągnięcia, np. znajomość języków.

Erasmus+ skierowany jest do osób, które chcą rozwinąć swoje kompetencje językowe i sprawdzić się w warunkach środowiska międzynarodowego. Informacja o wyjeździe umieszczona CV nie jest bez znaczenia. Warto wspomnieć o programie Erasmus+ Praktyki. Jak sama nazwa wskazuje, pozwala on na odbycie praktyk w placówce zagranicznej.

powrót