cze 16

Czym zajmuje się Eurostat?

Europejski Urząd Statystyczny, znany szerzej jako Eurostat, jest urzędem podporządkowanym Komisji Europejskiej, który przygotowuje na jej potrzeby przewidywania i ekspertyzy statystyczne odnoszące się do obszaru Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu. Do jego głównych zadań należy nadzorowanie i ułatwianie współpracy instytucji odpowiedzialnych za prowadzenie badań z zakresu statystyki, które funkcjonują w różnych państwach wspólnoty europejskiej oraz w Szwajcarii, Liechtensteinie, Norwegii i Islandii. W Polsce takim organem jest Główny Urząd Statystyczny. Eurostat prowadzi działania mające na celu ujednolicenie metodologii używanej przez urzędy współpracujących z nim krajów oraz stanowi platformę gromadzącą uzyskiwane przez nie dane, które następnie poddaje analizie.

Jego badania statystyczne umożliwiają organom unijnym prowadzenie spójnej polityki i obejmują dziedziny odnoszące się do znaczącej części życia publicznego (niekiedy również prywatnego). Rolą Eurostatu jest zatem konsolidacja i udostępnianie danych statystycznych. Zajmuje się również oceną kierunków i możliwości rozwoju Unii Europejskiej oraz poszczególnych aspektów prowadzonej przez nią polityki.

powrót