lip 4

Czym są programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej?

O niezwykłym charakterze Europejskiej Współpracy Terytorialnej świadczy fakt, iż ma ona na celu wspieranie wspólnego – nie zaś indywidualnego – rozwoju państw. Jej zadaniem jest stymulacja unijnej polityki spójności. W skład tego projektu wchodzą trzy rodzaje programów. Programy transgraniczne koncentrują się na zagadnieniu ekologii, współpracy kulturalnej oraz rozwoju infrastruktury. Obejmują kontakty z państwami sąsiednimi lub regionami. Nasz kraj zaangażowany jest w takie programy jak Polska-Czechy, Polska-Słowacja, Polska-Litwa, Polska-Południowy Bałtyk, Polska-Saksonia, Brandenburgia-Polska, Meklemburgia-Pomorze Przednie-Brandenburgia-Polska.

Uczestniczymy ponadto w dwóch programach transnarodowych (Europa środkowa, Region Morze Bałtyckie). Przede wszystkim skupiają się one na wspieraniu innowacyjności. Poza tym Europejska Współpraca Terytorialna opiera się na programie międzynarodowym, określanym również jako Interreg Europa, który obejmuje całą Unię Europejską. Stanowi on pewnego rodzaju platformę umożliwiającą kontakty samorządów oraz instytucji regionalnych i tym samym przyczynia się do wzmocnienia ich roli. Warto również wspomnieć o Europejskim Instrumencie Sąsiedztwa, którego celem jest dążenie do zbliżenia Polski, Białorusi i Ukrainy.

powrót