mar 21

Czym jest sektor MSP?

Sektor MSP jest sektorem grupującym prywatne mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa. Jest to termin międzynarodowy, stosowany przez ONZ, WTO, Unię Europejską czy Bank Światowy. Do MSP zalicza się każdy pomiot prowadzący działalność gospodarczą o określonej liczbie pracowników i uzyskujący roczny obrót określonej wielkości. Wyznaczniki są następujące:

  • Średnie przedsiębiorstwa – mniej niż 250 pracowników, maksymalny roczny obrót mniejszy niż 50 mln EUR lub całkowity roczny bilans niższy niż 43 mln EUR.
  • Małe przedsiębiorstwa – mniej niż 50 pracowników, maksymalny roczny obrót mniejszy niż 10 mln EUR lub całkowity roczny bilans niższy niż 10 mln EUR.
  • Mikroprzedsiębiorstwa – mniej niż 10 pracowników, maksymalny roczny obrót mniejszy niż 2 mln EUR lub całkowity roczny bilans niższy niż 2 mln EUR.

Ważne, żeby powyższe przedsiębiorstwa nie były niezależne, tj. niepowiązane z innymi osobowo lub kapitałowo. Poza tym wysokość kapitału publicznego kontrolowanego przez organ publiczny (czyli de facto Skarb Państwa) nie może przekroczyć 25%. Łatwo więc zauważyć, że w skład MSP wchodzą przed wszystkim jednoosobowe firmy, rzemieślnicze firmy rodzinne, a także niewielkie przedsiębiorstwa, konsorcja oraz spółki prowadzące na własny rachunek wszystkie rodzaje działalności gospodarczej.

Poza tym należy pamiętać, że wspieranie sektora MSP środkami pomocy publicznej sprzyja powstawaniu klasy średniej. Jej obecność jest warunkiem koniecznym do stabilnego, polityczno-gospodarczego rozwoju każdej demokracji parlamentarnej, której gospodarka opiera się o zasady wolnego rynku.

powrót