lis 30

Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy?

Celem działalności Krajowego Funduszu Szkoleniowego jest zwiększenie konkurencyjności na polskim rynku pracy. Dofinansowuje on różnego rodzaju formy rozwoju kompetencji zarówno pracowników, jak i pracodawców. Mogą to być szkolenia, warsztaty bądź kursy. Pracodawca wysyła na nie zatrudnione w jego firmie osoby. Korzyści odnoszą jednak obie strony. Pracownicy kształcą się i zdobywają nowe umiejętności, zaś szefowie – zyskują dobrze wyspecjalizowane i kompetentne kadry, które z pewnością przyczynią się do rozwoju firmy. Budżet Krajowego Funduszu Szkoleniowego wynosi ok. 200 milionów złotych.

Mikroprzedsiębiorcy, kierujący swojego pracownika na warsztaty, kursy itp., mogą odebrać 100% zwrotu kosztów kształcenia. W innych przypadkach wysokość dofinansowania wynosi 80% wydatków poniesionych na podnoszenie kwalifikacji zatrudnionej osoby. Przy czym należy mieć na uwadze, że suma wydatków, które pokrywa fundusz, nie może być wyższa niż trzykrotność wynagrodzenia uczestnika kursu.

Krajowy Fundusz Kształcenia finansuje m.in.: studia podyplomowe; badania lekarskie oraz psychologiczne, które muszą być wykonane przed rozpoczęciem kształcenia; ubezpieczenie od skutków nieszczęśliwych wypadków mających miejsce w trakcie kształcenia; egzaminy kończące proces kształcenia (i będące jego potwierdzeniem).

powrót