maj 9

Czym jest EFI?

EFI, czyli Europejski Fundusz Inwestycyjny, jest spółką typu joint-venture powołaną do życia w marcu 1994 r. Jej siedzibą jest siedziba EBI, czyli Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Kapitał EFI wynosi ok. 4,5 mld euro, przy czym jego największym udziałowcem jest EBI (ok. 62% udziałów). Pozostałymi są Komisja Europejska (29%) oraz banki i instytucje państwowe z poszczególnych krajów członkowskich UE (9%). EFI wraz z EBI tworzą tzw. Grupę EBI.

EFI nie jest podmiotem inwestującym bezpośrednio w przedsiębiorstwa czy podejmującym określone decyzje w związku z przyznawaniem poszczególnych kredytów albo grantów. Działa raczej za pośrednictwem instytucji finansowych przyznających kredyty i dofinansowania. Zakres jego działania obejmuje zarówno zapewnienie kapitału podwyższonego ryzyka typu venture capital, jak i zapewnienie gwarancji przeznaczonych dla wyżej wspomnianych instytucji (np. banków). EFI działa głównie w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw i to ich wzrost wspiera. Szczególne zainteresowanie Funduszu dotyczy nowych firm, ukierunkowanych na innowacyjne technologie, a także gospodarek państw przygotowujących się do członkostwa w UE – w nich EFI wspomaga rozwój rynków kapitału wysokiego ryzyka.

Poza tym warto pamiętać, że Europejski Fundusz Inwestycyjny jest komercyjnym podmiotem działającym na warunkach rynkowych, co oznacza, że osiąga zyski z tytułu przeprowadzonych operacji.

powrót