lip 24

Czym jest doradztwo gospodarcze?

Doradztwo gospodarcze, zwane również biznesowym, jest zbiorem usług doradczych udzielanych różnym podmiotom, najczęściej przedsiębiorstwom, przez wyspecjalizowane firmy, takie jak Tomasz Piątek Consulting. Doradztwo może dotyczyć bieżącej lub przyszłej działalności przedsiębiorstwa, bez względu na sferę jego funkcjonowania.
W praktyce usługi doradcze obejmują każdy aspekt działalności przedsiębiorstwa. Najczęściej jest to budowanie lub redefiniowanie już istniejącej strategii gospodarczej, jednakże firmy coraz częściej korzystają z doradztwa gospodarczego również w kwestii analiz i zarządzania finansami. Nie inaczej jest z pozostałymi sferami funkcjonowania przedsiębiorstwa – IT, szeroko pojęta księgowość, public relations czy zarządzanie zasobami ludzkimi także są przedmiotem działania usług doradczych.
Doradztwo gospodarcze może być świadczone na różne sposoby. Może to być stałe wsparcie wynagradzane stawkami ryczałtowymi, niewielkie usługi rozliczane stawkami godzinowymi oraz, najpopularniejsze, na bazie wykonywanych projektów. Projekty mogą dotyczyć określonego zakresu zadań lub konkretnego rezultatu.
Zazwyczaj usługi doradcze świadczone różnym firmom są do siebie dość podobne, jednak zdarzają się wyjątki od tej reguły. Bywa, że na rynku pojawiają się całkiem nowe możliwości dotyczące rozwoju przedsiębiorstwa – na przykład nowe możliwości dofinansowania inwestycji. Dlatego warto trzymać rękę na pulsie i co jakiś czas kontaktować się z przedstawicielami firm doradczych. W dobie bardzo szybkich zmian cywilizacyjnych i technologicznych pomoc doradców w zakresie szeroko rozumianej działalności przedsiębiorstwa jest nieoceniona.

powrót