lut 23

Czy dotacje unijne wymagają wkładu własnego?

Nasi klienci często pytają nas o wysokość wkładu własnego w przypadku dotacji unijnych. Pytanie jest nieprecyzyjne, ponieważ wkład własny nie dotyczy pobranej dotacji, ale projektu, który za te pieniądze będzie realizowany. W praktyce oznacza to, że praktycznie każdy projekt wymaga posiadania odpowiedniej sumy własnych pieniędzy – np. 30% z kosztów wykonania projektu powinno zostać pokryte przez beneficjenta, podczas gdy pozostałe 70% uzyskamy z UE.

Oczywiście proporcje mogą być różne, jednakże wysokość własnego wkładu nigdy nie będzie niższa od 15%. Wielkość proporcji (np. 85/15, 70/30, 50/50) zależy od programu, z którego chcemy uzyskać dofinansowanie. Zazwyczaj wkład własny w projektach, w które wpisane jest osiągnięcie mniejszych lub większych zysków, jest wyższy, niż w inwestycjach, które bezpośrednio nie generują korzyści finansowych. Innymi słowy warunki dofinansowania projektu realizowanego przez przedsiębiorcę mogą wymagać wyższego wkładu własnego (np. 50/50), niż w przypadku projektu samorządowego, np. oczyszczalni ścieków (85/15).

Ponadto warto pamiętać, że dofinansowanie unijne przyjmuje zazwyczaj postać refundacji środków, a nie uzyskania bezzwrotnej pożyczki. Oznacza to, że beneficjent musi najpierw posiadać wszystkie fundusze konieczne do przeprowadzenia danej inwestycji, ewentualnie promesę pożyczkową lub kredytową. Dopiero gdy projekt zakończy się sukcesem, refundacja z unijnych środków będzie możliwa.

powrót