gru 20

Czego dotyczy Europejska Współpraca Terytorialna?

Europejska Wspólnota Terytorialna (EWT) stanowi jeden celów polityki spójności prowadzonej przez Unię Europejską. Uzupełnia on inny cel: „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia”. EWT promuje i realizuje projekty międzynarodowe realizowane w ramach wspólnoty. Obejmuje trzy programy: transnarodowe, transgraniczne oraz międzyregionalne. Niegdyś były one częścią Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III 2004-2006, której zadania w 2007 roku przejął EWT.

Budżet i cele

Alokacja na wspomniane programy to 2,85% budżetu unijnego przeznaczonego na prowadzenie polityki spójności. W perspektywie 2014-2020 wynosi on ok. 8,95 mld euro. Projekty prowadzone przez EWT stanowią wsparcie dla przedsięwzięć i inwestycji, które realizują poszczególne regiony wspólnoty w obszarze m.in. rozwoju energetycznego, ochrony środowiska, rozbudowy transportu, planowania przestrzeni.

Trzy rodzaje programów

Zadaniem programów transnarodowych jest przełamywanie barier pomiędzy regionami oraz wspieranie integracji wspólnoty w obrębie takich obszarów, jak m.in. innowacyjność czy zrównoważony rozwój miast. Dotyczą one konkretnych części Unii Europejskiej (np. Europa Środkowa). Cel programów transgranicznych to stymulowanie wspólnych przedsięwzięć na poziomie regionalnym (wymiana kulturalna, wspieranie kontaktów miedzy młodymi ludźmi, rozwój infrastruktury). Program międzyregionalny stanowi platformę umożliwiającą komunikowanie się w takich sprawach, jak np. gospodarka oparta na wiedzy czy ochrona środowiska. Jego zadaniem jest też koordynacja wykorzystywania funduszy unijnych. W programie międzyregionalnym uczestniczą także Szwajcaria oraz Norwegia, nie należące do Unii Europejskiej.

Perspektywa lat 2014-2020

Polskę w perspektywie 2014-2020 obejmują następujące programy transgraniczne: Litwa-Polska, Czechy-Polska, Polska-Słowacja, Polska-Brandenburgia, Polska-Saksonia, Polska-Meklemburgia, Południowy Bałtyk. Przy czym warto dodać, że ten ostatni – poza Polską – dotyczy czterech państw: Danii, Szwecji, Niemiec i Litwy. Programy transnarodowe, w których uczestniczy nasz kraj, to Europa Środkowa oraz Region Morza Bałtyckiego. Polska należy też do międzyregionalnego programu o nazwie INTERREG EUROPA.

powrót