cze 16

Co to jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego?

Polacy, podobnie jak mieszkańcy pozostałych państw Europy Środkowej czy Południowej, doskonale zdają sobie sprawę z faktu, że różnice pomiędzy nowymi krajami UE a bogatym Zachodem są znaczące. Dalsza integracja bez odpowiednich działań w zakresie zmniejszenia dysproporcji gospodarczych oraz związanych z poziomem życia nie będzie możliwa. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ma za zadanie zniwelować tę przepaść między różnymi częściami wspólnoty poprzez prowadzenie polityki spójności i zrównoważonego rozwoju. Skala wyzwań jest duża, dlatego organ ten prowadzi swoje działania na różnych obszarach.

Wśród kluczowych celów znajduje się rozwój innowacyjności i badań nad nowymi technologiami – nie można bowiem wyjść z pułapki średniego dochodu bez inwestycji w ten sektor. Równie istotna – i związana z poprzednim punktem – jest kwestia cyfryzacji. Zinformatyzowane instytucje pracują sprawniej i wydajniej, pozwalając odrabiać gospodarce straty do lepiej rozwiniętych obszarów. Wsparcie sektora małych i średnich przedsiębiorstw stanowi stymulację rozwoju rodzimej przedsiębiorczości (tutaj swój udział ma unijny program COSME). Priorytetem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jest gospodarka niskoemisyjna. Realizację owych celów wspomagają programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

powrót