paź 24

Co to jest B+R+I?

Skrót B+R+I to nic innego jak określenie dla sektora badań, rozwoju i innowacji. Jest to obszar gospodarki wyłaniający się ze współpracy pomiędzy instytucjami naukowymi a podmiotami rynkowymi. Kooperacja przyczynia się do powstawania innowacyjnych pomysłów, których wdrożenie prowadzi do rozwoju gospodarki jako całości. Do podmiotów wchodzących w skład tej części rynku zaliczamy szkoły wyższe, jednostki naukowe prowadzące działania o charakterze badawczo-naukowym, jednostki obsługi nauki dostarczające źródła niezbędne do prowadzenia działalności twórczej oraz różnego rodzaju podmioty gospodarcze prowadzące działalność badawczo-rozwojową.

Ekspansja sektora B+R+I możliwa jest dzięki finansowaniu zarówno wewnętrznemu, jak i zewnętrznemu. Gdy środki własne podmiotu okażą się niewystarczające, pomoc może nadejść z funduszy Unii. Europejska Nowa Perspektywa 2014-2020 to plan uwzględniający prace prowadzące do rozwoju sektora B+R+I. W centrum zainteresowania znalazły się branże powiązane z medycyną, nowymi technologiami i ekologicznymi rozwiązaniami. Pozostałe gałęzie gospodarki, poprzez czynniki fiskalne, mobilizowane są do wdrażania innowacyjnych rozwiązań w zakresie inteligentnych specjalizacji na poziomie regionalnym lub krajowym. Alternatywą dla finansowania europejskiego jest finansowanie wewnątrzkrajowe. Tak samo jak w przypadku środków pochodzących z Unii Europejskiej, pomoc występuje pod postacią dotacji i zachęt fiskalnych takich jak ulgi podatkowe, czy też ulgi technologiczne.

Ewolucja sektora badań, rozwoju i innowacji determinuje wzrost całej gospodarki, zarówno krajowej, jak i europejskiej. Dlatego tak ważne jest, by jego rozkwit był ciągle stymulowany poprzez nakłady.

powrót