lut 28

Co to jest Baza Konkurencyjności?

Regionalne Programy Operacyjne poszczególnych województw lub regionów mają na celu wspieranie rozwoju tych obszarów. Beneficjentami Programu mogą być między innymi małe lub średnie firmy, organy samorządów lokalnych, stowarzyszenia, instytucje sportu, kultury oraz wspierające biznes, a także zakłady opieki medycznej. Dofinansowania w ramach Programu powinno być udzielane z zachowaniem reguł uczciwej konkurencji. Opisują to Wytyczne Ministra Rozwoju, w których zostały zawarte zasady dysponowania środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności oraz Europejskiego Funduszu Społecznego na okres 2014-2020.

Baza Konkurencyjności to system, z którego są zobowiązani korzystać beneficjenci Funduszy Europejskich. Baza pozwala na przestrzeganie zasad uczciwej konkurencyjności. Umieszczone w niej informacje są dostępne dla potencjalnych realizatorów zamówień i umożliwia ich równe traktowanie.

Jak działa Baza Konkurencyjności?

Baza Konkurencyjności jest portalem internetowym, na którym podmioty korzystające z dofinansowań w ramach Funduszy Europejskich umieszczają zamówienia dotyczące realizowanych projektów. Na stronie znajdują się zapytania ofertowe z zakresu różnych dziedzin, dotyczące poszczególnych programów operacyjnych. Wyszukiwarka ofert w Bazie Konkurencyjności pozwala zainteresowanym podmiotom na znalezienie informacji dotyczących zapytań ofertowych. W ten sposób każdy wykonawca ma równe szanse znalezienia i wykonania zlecenia, a beneficjenci Funduszy Europejskich mogą wybrać najbardziej korzystne rozwiązanie.

Baza Konkurencyjności jest otwarta dla każdego użytkownika, a znalezienie zapytania ofertowego nie wymaga rejestracji. Konkretną ofertę możemy wyszukać w prostej wyszukiwarce, a także użyć filtrów, które umożliwiają sortowanie ogłoszeń według aktualności, kategorii, miejsca realizacji, terminu składania ofert oraz daty publikacji zapytania.

Poszczególne ogłoszenia są podzielone na kategorie. Dotyczą one dostaw (na przykład sprzęty biurowego, sprzętu IT lub druku), usług (na przykład szkoleniowych, prawnych, badawczych lub cateringowych) oraz robót budowlanych.

powrót