sie 9

Cele Programu Polska Wschodnia

Od czasów zaborów wschodnia część naszego kraju stoi na niższym poziomie gospodarczym. Finansowany z Funduszy Unijnych Program Polska Wschodnia (2014-2020), którego zadaniem jest zmienić ten stan rzeczy, obejmuje pięć województw: lubelskie, podlaskie, świętokrzyskie, podkarpackie oraz warmińsko-mazurskie. Charakter tej pomocy można opisać w trzech punktach.

Pierwszy dotyczy wsparcia przedsiębiorczości, innowacyjności oraz działalności naukowo-technicznej. Na wspomnianym powyżej obszarze utworzone zostaną placówki i zespoły badawcze (np. w ramach uczelni czy Polskiej Akademii Nauk), które będą pracować nad nowymi wynalazkami i technologiami. Przewidziano tzw. platformy startowe dla nowych pomysłów, wspierające powstawanie nowych startupów. Specjalne dotacje skierowane są również dla polskich firm pragnących rozszerzyć lub prowadzić swoją działalność na rynkach międzynarodowych. Kolejny cel programu odnosi się do integracji regionu poprzez rozwój infrastruktury. Poprawa komunikacji zapewni lepsze i przede wszystkim bardziej spójne funkcjonowanie całego obszaru. Trzeci z głównych projektów Programu Polski Wschodniej skupia się na ponadregionalnych powiązaniach tej części kraju, do czego służyć ma szczególnie rozbudowa i wzrost jakości kolei.

powrót