• Czego dotyczy Fundusz Spójności?

  Fundusz Spójności określamy również jako Fundusz Kohezyjny. Ma on charakter czasowej pomocy (tym samym nie jest to fundusz strukturalny). Został ustanowiony na mocy Traktatu z Maastricht, uchwalonego w roku 1992, i rozpoczął działalność dwa lata później, kiedy powołała go do życia Rada Unii Europejskiej (rozporządzenie na jego temat przyjęła 16 maja 1994 roku). Fundusz udziela pomocy państwom, których Produkt Krajowy Brutto na jednego mieszkańca jest mniejszy niż 90% średniej w Unii Europejskiej.

  Historia Funduszu Spójności

  W 1994 roku Fundusz obejmował jedynie cztery państwa: Irlandię,

  czytaj więcej
 • Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy?

  Celem działalności Krajowego Funduszu Szkoleniowego jest zwiększenie konkurencyjności na polskim rynku pracy. Dofinansowuje on różnego rodzaju formy rozwoju kompetencji zarówno pracowników, jak i pracodawców. Mogą to być szkolenia, warsztaty bądź kursy. Pracodawca wysyła na nie zatrudnione w jego firmie osoby. Korzyści odnoszą jednak obie strony. Pracownicy kształcą się i zdobywają nowe umiejętności, zaś szefowie – zyskują dobrze wyspecjalizowane i kompetentne kadry, które z pewnością przyczynią się do rozwoju firmy. Budżet Krajowego Funduszu Szkoleniowego wynosi ok. 200 milionów złotych.

  Mikroprzedsiębiorcy, kierujący swojego pracownika na warsztaty,

  czytaj więcej
 • Czym są koszty kwalifikowane?

  Każde przedsiębiorstwo ma swoje wydatki, a zatem ponosi określone koszty. W zależności od celu wydatków i czasu, w którym zostały rozdysponowane, koszty możemy podzielić na niekwalifikowane i kwalifikowane. W dzisiejszym artykule postaramy się wyjaśnić, czym charakteryzują się koszty kwalifikowane.

  Koszty kwalifikowane to wydatki podlegające refundacji ze środków Unii Europejskiej. Innymi słowy to nakłady finansowe spożytkowane na działania w ramach projektów unijnych. Podstawowym kryterium będącym przesłanką do uznania kosztu za kwalifikowany jest okres jego wydatkowania, tak zwany okres kwalifikowalności. W zależności od zasad danego konkursu, czas na rozdysponowanie środków może być różny.

  czytaj więcej
 • Jakie zdobyć fundusze na ochronę zabytków?

  Zabytki stanowią istotny element historii, kultury i tradycji każdego kraju. Niestety, często brak wystarczających nakładów finansowych prowadzi do ich niszczenia. W trosce o dziedzictwo kulturowe, różnego rodzaju instytucje, zarówno krajowe jak i zagraniczne przeznaczają środki na jego ochronę.

  Ochrona zabytków, w dużej mierze polegająca na konserwacji, restauracji i pracach budowlanych, wymaga dużych nakładów pieniężnych. Niestety – nie każdy właściciel jest w ich posiadaniu. Niezbędne w tym wypadku finansowanie zewnętrzne można pozyskać z dwóch podstawowych źródeł: krajowego i zagranicznego. Krajowe środki pieniężne mogą pochodzić z budżetu państwa lub z budżetu samorządów terytorialnych.

  czytaj więcej
 • Co to jest B+R+I?

  Skrót B+R+I to nic innego jak określenie dla sektora badań, rozwoju i innowacji. Jest to obszar gospodarki wyłaniający się ze współpracy pomiędzy instytucjami naukowymi a podmiotami rynkowymi. Kooperacja przyczynia się do powstawania innowacyjnych pomysłów, których wdrożenie prowadzi do rozwoju gospodarki jako całości. Do podmiotów wchodzących w skład tej części rynku zaliczamy szkoły wyższe, jednostki naukowe prowadzące działania o charakterze badawczo-naukowym, jednostki obsługi nauki dostarczające źródła niezbędne do prowadzenia działalności twórczej oraz różnego rodzaju podmioty gospodarcze prowadzące działalność badawczo-rozwojową.

  Ekspansja sektora B+R+I możliwa jest dzięki finansowaniu zarówno wewnętrznemu,

  czytaj więcej