Specjalizujemy się w kompleksowych rozwiązaniach dla biznesu.

Oferujemy pomoc w założeniu firmy oraz kompleksowe usługi doradcze wraz z przygotowaniem kompletnej dokumentacji aplikacyjnej związanej z pozyskaniem kapitału na każdym etapie jej rozwoju.

W ramach pozyskiwania środków unijnych przygotowujemy wnioski o dofinansowanie projektów wraz z wymaganymi załącznikami.

Naszą misją jest pomoc w pełnym wykorzystaniu możliwości jakie daje polskim przedsiębiorcom członkostwo w Unii Europejskiej. Specjalizujemy się w skutecznym pozyskiwaniu dotacji unijnych z aktualnych programów operacyjnych.

Z nami otrzymają Państwo środki na badania naukowe, mające na celu inspirowanie wspólnych działań świata biznesu i nauki. Małe i średnie firmy mogą starać się za naszym pośrednictwem o dotacje na innowacje. Dzięki nam pozyskacie państwo dofinansowanie na zgłoszenia patentowe i ochronę wzorów przemysłowych, poprzez które Unia Europejska, za pomocą swoich programów, chce chronić nowatorskie rozwiązania, a przedsiębiorstwa ponoszą konkurencyjność krajowej gospodarki.

W perspektywie na lata 2014-2020 Unia Europejska stawia na pożyczki i poręczenia dla sektora MSP. Gwarancje udzielane bankom ułatwiają dostęp do taniego i szybkiego pozyskiwania środków na finansowanie innowacyjnych projektów. O wsparcie z programów operacyjnych UE mogą starać się firmy na przedsięwzięcia związane z odnawialnymi źródłami energii (OZE) oraz projektami mającymi na celu wzrost efektywności energetycznej poprzez obniżenie energochłonności linii produkcyjnych oraz termomodernizację.

Do skorzystania z naszej pomocy w staraniach o dotacje i finansowanie celów statutowych zapraszamy również sektor organizacji pozarządowych – NGO. Przedsiębiorcy mają wiele możliwości pozyskiwania funduszy na rozwój firmy. Pomagamy Państwu w wyborze najlepszych i najbardziej korzystnych rozwiązań. Gwarantujemy wysoką skuteczność oraz kompleksowe wsparcie na każdym etapie współpracy.

Zapraszam do współpracy.